Fúzió Ösztöndíj Program


Mutasd meg a kreativitásod! - Írd meg a véleményed! - Szervezd meg a közösséged!

Maszk

A pályázat célja és tárgya


A Fúzió Ösztöndíj Program célja, hogy a felsőoktatásban résztvevő, polgári értékeket valló fiataloknak lehetőséget adjon saját véleményük, gondolataik kifejtésére az offline és az online térben egyaránt. Olyan fiatalok pályázatát várjuk, akiket foglalkoztatnak a társadalmunkat érintő legfontosabb közéleti kérdések, problémák és azok lehetséges megoldásai. 

A program időtartama alatt a hallgatók publikációkat, vélemény cikkeket írnak és jelentetnek meg, hallgatótársaik körében közösségszervező feladatokat látnak el, valamint rendezvények szervezésében működnek közre.

A Szövetség az Új Nemzedékért Alapítvány által létrehozott program alapvető célja, a Fúzió Hallgatói Közösségek életre hívása, a felsőoktatásban résztvevő, polgári értékeket valló fiatalok ösztöndíj támogatása.

A pályázók köre


A programra azok az alapszakos (BA./BSc.) vagy osztatlan képzési formában résztvevő, felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, akik:

 • 18 és 25 év közöttiek
 • A 2018/2019-es tavaszi félévben minimum egy lezárt félévvel rendelkeznek
 • Aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és nappali tagozatos képzési formában vesznek részt az alábbi felsőoktatási intézmények valamelyikében:
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Budapesti Corvinus Egyetem
  • Pázmány Péter Katolikus Egyetem
  • Budapesti Gazdasági Egyetem
  • Eötvös Lóránd Tudományegyetem
  • Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  • Pécsi Tudományegyetem
  • Szegedi Tudományegyetem
  • Debreceni Egyetem
  • Széchenyi István Egyetem
  • Pannon Egyetem
  • Miskolci Egyetem
  • Szent István Egyetem
  • Budapesti Metropolitan Egyetem
  • Soproni Egyetem
  • Károli Gáspár Református Egyetem 
 • Kiváló írásbeli kommunikációs készséggel rendelkeznek 
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkeznek

Előnyt jelent a pályázat elbírálása során:

 • Államilag elismert közép vagy felsőfokú komplex nyelvvizsga egy élő idegen nyelvből
 • Ajánlás civil vagy közéleti szervezeti vezetőtől 

A megvalósítás paraméterei és az ösztöndíj összege


A program támogatott időszaka: 2019. augusztus 1. - december 31. (5 hónap)
A támogatás összege: nettó 60.000 Ft / hónap

A pályázat benyújtásának módja és formai követelményei


Pályázatot benyújtani elektronikus úton, a weboldal alján található online pályázati adatlap kitöltésével, és az összes kötelező melléklet feltöltésével együtt lehet. 

A pályázat kötelező mellékletei (online pályázati felületen feltöltendők):

 • Lezárt félévek ETR-ből/Neptunból lekérdezett eredményei PDF formátumban
 • Géppel írt, strukturált önéletrajz
 • Igazolványkép
 • Civil vagy közéleti szervezeti vezetőtől kapott ajánlás (ha van)
 • Nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van)
 • Eddigi közéleti, civil tevékenység bemutatása (ha van) (max. 500 karakter)
 • Hallgatói Önkormányzatban, egyetemi diákszervezetben, szakkollégiumban végzett tevékenység bemutatása (ha van) (max. 500 karakter)
 • Témaválasztás:
  • Az egyén szabadsága vagy a közösség érdeke fontosabb?
  • Helyettesíthető-e az atomenergia más energiaforrásokkal?
  • Hogyan látod az Európai Unió jövőjét az elkövetkezendő tíz évben?
 • Érvelés a kiválasztott témában max. 1500 karakterben

A jelentkezés határideje: 2019. július 7. 24:00

A pályázatok elbírálása


Ha a pályázó megfelel a pályázati felhívásban megjelölt célnak és feltételeknek, hiánytalanul és pontosan kitölti az online pályázati adatlapot és csatolja a szükséges mellékleteket, egy alkalommal személyes vagy Skype interjú keretében hallgatja meg a Szövetség az Új Nemzedékért Alapítvány által kijelölt Bírálóbizottság.

Az interjú pontos helyszínéről és időpontjáról 2019. július 7. után értesítjük a pályázókat.

Az interjúkat követően a végleges döntésről minden pályázót az adatlapon megjelölt e-mail címen értesítünk legkésőbb 2019. július 23-ig.

Szerződéskötés


Az ösztöndíjasokkal a Szövetség az Új Nemzedékért Alapítvány köt támogatási szerződést, mely tartalmazza az ösztöndíjas és az Alapítvány jogviszonyára irányadó szabályokat. A szerződéskötés feltétele a hallgatói jogviszony igazolása. 

Elérhetőség


A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségen: 

palyazat@fuziokozosseg.hu